06-29547036 (Ton)
06-20100165 (Anthoinette)
info@transformatiehuis.nl
coaching en intensive universiteit voor de ziel coaches en methode tarieven en contact
 
Open Transformatiehuis

Als je met ons en/of met onze methode wilt kennismaken, dan kun je wellicht gebruik maken van een Open Transformatiehuis zoals dit gratis of tegen geringe vergoeding door een van onze cliënten in de buurt van jouw woonplaats wordt georganiseerd.
Het idee van een Open Transformatiehuis is in 2015 ontstaan, toen een van onze deelnemers die in de provincie Groningen woont graag enkele goede vrienden en vriendinnen in aanraking wilde brengen met ons en onze manier van werken. Zij nodigde daartoe ons en haar vrienden in de vertrouwde omgeving van haar eigen huis uit. Zo konden deze vrienden in een ontspannen sfeer aan het proces van transformatie proeven.
Toen andere cliënten over dit initiatief hoorden, waren er verschillende die ook wel zo’n bijeenkomst bij hen thuis wilden organiseren. Zo ontstond als vanzelf een mooie regionale spreiding van dergelijke bijeenkomsten. Zolang er cliënten zijn die gastheer of gastvrouw willen zijn, streven wij ernaar om aan dit mooie initiatief voldoende tijd en aandacht te schenken.

Omdat wij het Open Transformatiehuis niet zelf organiseren verschilt de opzet hiervan al naar gelang de ideeën van de gastheer of –vrouw. Doorgaans zijn het geanimeerde interactieve bijeenkomsten!
Elke gastvrouw of -heer opent de bijeenkomst op geheel eigen wijze. Doorgaans vertellen wij daarna iets over onszelf, zodat je begrijpt hoe onze methode heeft kunnen ontstaan. Uiteraard streven we ernaar voldoende informatie te verstrekken over transformatie: wat kun je ermee, welke effecten heeft het en met wat voor type vragen komen mensen hieraan deelnemen? Tot slot streven we ernaar dat de deelnemers ook iets van bewustwording kunnen ervaren en alle vragen kunnen stellen.

Vanwege het interactieve karakter beperken we het aantal deelnemers liefst tot maximaal 8. De gastheer of -vrouw kan een bijdrage vragen in de kosten van koffie, thee, broodjes en dergelijke.
Als jij graag aan een Open Transformatiehuis zou deelnemen, aarzel dan niet maar mail! Wij kunnen dan in overleg met de gastvrouw of -heer bezien of er ruimte is voor je deelname.
 
 
Copyright 2007 - 2022 Het Transformatiehuis