06-29547036 (Ton)
06-20100165 (Anthoinette)
info@transformatiehuis.nl
coaching en intensive universiteit voor de ziel coaches en methode tarieven en contact
coaches
ontstaan
methode
masterclass
oefencliënt worden
Ton Koster (1961)

Ik studeerde bedrijfseconomie en postdoctoraal accountancy en werd op mijn 24e (junior) organisatieadviseur. Deze werkomgeving bracht mij kansen om mijzelf te ontwikkelen en veel ervaring op te doen in het werken met mensen en veranderingsprocessen. Mijn carrière verliep succesvol: ik mocht al jong een eigen adviesgroep opzetten en lid worden van de maatschap.

Ik was evenwel niet echt gelukkig. Alhoewel ik mijn werk met veel energie en betrokkenheid deed, vervulde mij dit niet werkelijk. En de liefdesrelaties, die ik met evenveel overgave als enthousiasme aanging, voelden al gauw onbevredigend en leeg. Je begrijpt dat ik geen andere keuze had, dan op zoek te gaan naar mezelf en het doel van mijn leven. Ondanks mijn innerlijke remmingen en het gebrek aan contact met mijzelf in die fase van mijn leven, ontdekte ik m’n passie: mensen de weg wijzen naar zelfrealisatie door een leven 'van binnenuit'.

Gek genoeg realiseerde ik me niet meteen wat het betekent om ‘van binnenuit’ te leven en te werken. Ik bezat toen al een helder weten, maar uit een gebrek aan zelfvertrouwen (mijn levensles) benutte ik mijn grootste kwaliteit nog niet voor mijzelf. Ik zocht de waarheid toen nog steeds buiten mijzelf, in die ene opleiding en in die andere 'leermeester'. Pas na de zoveelste crisis in de liefde begreep ik het en ontdekte ik eindelijk ècht de weg naar binnen.

Dit bleek een keerpunt in mijn leven: ik ontmoette Anthoinette en werd me bewust van de reusachtige invloed van mijn onbewuste. Samen ontdekten we een even wonderlijke als praktische weg voor de ontwikkeling van bewustzijn door transformatie. Eindelijk voel ik me dan nu helemaal vervuld en gelukkig.

Nu ben ik met hoofd èn hart beschikbaar voor andere mensen die ook de weg naar zelfrealisatie 'van binnenuit' willen gaan.
Ton

LinkedIn-profiel van Ton Koster weergevenProfiel van Ton Koster weergeven
Copyright 2007 - 2022 Het Transformatiehuis